Důvody spolupráce

Mezi hlavními důvody zájmu klientů o zajištění služeb společností SEC Corporate, a.s. patří:

 • Velké množství spokojených klientů (viz výběr referencí klientů). Společnost poskytuje (za 1,5 roční působení) služby již 92 klientům a připravuje se spolupráce s řadou dalších společností.
 • Jistota dlouhodobé spolupráce, s klienty spolupracujeme dlouhodobě (na základě jejich spokojenosti) na dalších projektech.
 • Kompletní realizace tzv. „na klíč", od A do Z.
 • Neobvyklý poměr: vysoká úroveň služeb a nízká cena. Tohoto poměru dosahujeme realizací detailně propracovaného projektu pro velké množství klientů při zachování individuálního klientského přístupu.
 • Prověřená zkušenost s realizací projektů a detailně propracovaná metodika realizace celého projektu, včetně softwarového zpracování.
 • Individuální péče o klienta. Většinu služeb nelze poskytovat v odpovídající kvalitě v rámci širokého záběru ostatních služeb např. u obchodníka s cennými papíry. Ten u nás zajišťuje např. u přeměny podoby akcií pouze vlastní dražbu, kdy i činnosti související s dražbou (telefonická komunikace s akcionáři apod.) zajišťujeme v součinnosti s naším obchodníkem.
 • Komplexnost řešení. Upozorňujeme Vás (a řešíme) projekt v kontextu k ostatním specifikům Vaší společnosti, jako je skloubení s procesem případného uzavření ovládací smlouvy, převzetím společnosti hlavním akcionářem, zohlednění připravovaných novel zákonů a vyhlášek.
 • Administrativní a časová náročnost realizace většiny projektů.
 • Schopnost zajistit (na základě úzké provázanosti s dalšími specializovanými poradenskými společnosti) i zcela specifické projekty.
 • Cenová garance. Navržená odměna zahrnuje již veškeré administrativní, mzdové, dopravní a jiné náklady při plné garanci úspěšné realizace celého projektu, s tím že výše této odměny je definitivní, bez ohledu na složitost realizace celého projektu. Klient dostává předem podrobnou specifikaci veškerých nákladů. V případě realizace projektu pro více klientů navíc poskytujeme ještě výhodnější cenovou nabídku.
 • Bezplatný telefonický poradenský servis (i mimo zajišťovaný projekt).
 • Realizace projektu probíhá při důsledném dodržení zákona.
 • Úzká spolupráce s dalšími specialisty v oboru (auditory, daň. poradci, makléřskými i pojišťovacími institucemi atd.).
 • Dlouhodobá spolupráce s CDCP a ČNB - sekcí regulace a dohledu nad kapitálovým trhem.