Úvodní informace

Společnost SEC Corporate, a.s. poskytuje poradenství téměř 100 klientům se základním kapitálem od 50 do 1.800 mil. Kč (reference). Vysoký počet klientů je dán vysoce efektivním řízením projektů, kterého dosahujeme kompletním inženýringem (koordinací) projektů v rámci úzce spolupracující skupiny tvořené 3 renomovanými právními kancelářemi, 2 obchodníky s cennými papíry, přední auditorskou společností, 2 daňovými poradci, 2 znaleckými ústavy, pojišťovacím ústavem a dalšími odborníky. Pro naší společnost pracují uznávaní odborníci s dlouholetou zkušeností z oblasti kapitálového trhu.

SEC Corporate, a.s. jako poradenská společnost realizuje poradenské činnosti a koordinaci činností s ostatními subjekty (obchodníkem znalcem apod.), u kterých je potřebná příslušná licence či oprávnění, čímž je dosaženo maximálního prospěchu pro klienta v podobě neobyčejně vysoké pružnosti, flexibility a efektivnosti při nadstandardní kvalitě celého projektu s výhodou garance všech služeb. Tento propracovaný systém nám umožňuje operativně a rychle reagovat na Vaše požadavky.

Nyní Vás rádi seznámíme s nejdůležitějšími důvody spolupráce se společností SEC Corporate, a.s.