Sec Finance

Obchodní firma: SEC Finance, s.r.o.

Sídlo: Praha 4

V Zeleném údolí 5, č.p. 1301

PSČ: 148 00

Identifikační číslo: 26770831

Zapsána: u obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 92583

Společnost se specializuje na poradenství pro klienty zaměřené na zajištění financování projektů klientů.

Jedná se zejména o:

  • zpracování podkladů a jednání s příslušným bankovním ústavem či jiným úvěrujícím subjektem (včetně leasingových společností)
  • zajištění alternativních forem financování projektů a investičních záměrů klienta
  • zajištění financování nákupu akcií
  • prověření a návrh optimalizace finančních toků klienta
  • poradenství v oblasti daňové optimalizace a účetnictví

Zájem o zajištění těchto služeb většinou navazuje na dosavadní úspěšnou spolupráci se společností SEC Corporate, a.s. Klienti se tak mohou přesvědčit o připravenosti a schopnosti zajistit skutečně komplexní služby svým klientům.