Inzerce

naše společnost (která poskytuje poradenství více než 100 středním a velkým podnikům se základním kapitálem od 50 do 1.800 mil. Kč) si Vám dovoluje v souvislosti s dalším rozšiřování svých služeb nabídnout zajištění uveřejňování všech Vašich oznámení a inzerátů (např. na valnou hromadu), a to za cenu o 5 % levnější oproti běžné ceně! Sleva se vztahuje na všechny deníky (i jiná periodika).

Pozn.: Sleva se nevztahuje pouze na Obchodní věstník, avšak i zde (v rámci této nabídky) Vám samozřejmě zajistíme bezplatně příslušné zveřejnění.

Sleva je poskytována i nad rámec 30 % slevy poskytované deníkem Lidové noviny u oznámení povinných ze zákona.

Zajistíme pro Vás:

  • přípravu konečné podoby textu inzerátu (ve formátu pdf), v případě požadavku ve více variantách
  • objednávku u/zveřejnění inzerátu
  • potvrzení o zadání objednávky do příslušného deníku, včetně sdělení termínu u/zveřejnění a ceny inzerátu
  • u/zveřejnění (vybraného formátu) inzerátu
  • zaslání výtisku daného periodika s u/zveřejněným inzerátem
  • inzerci na poslední chvíli na základě dobrých vztahů a každodenní komunikace s jednotlivými deníky
  • inzertní poradenství, které s vlastní inzercí souvisí (výběr vhodných periodik, vhodného umístění apod.)

Tato sleva se samozřejmě vztahuje na veškeré typy povinných (i dobrovolných) oznámení/výzev/upozornění :

např. oznámení o konání řádné, mimořádné valné hromady, doplnění programu na základě žádosti akcionáře, o přeměně podoby, formy akcií, o uložení do sbírky listin, o výplatě přiměřeného vypořádání akcionářům, výzvy k vyzvednutí, výměně akcií, upozornění akcionářům a věřitelům při snížení/zvýšení základního kapitálu, při přeměně společnosti, splynutí, sloučení, převzetí, rozdělení, uveřejnění textu nabídky převzetí, jejích výsledků, odkupu vlastních akcií, veřejné obchodní soutěže, výběrového řízení , dražby, důležitých skutečností u kótovaných akcií atd. a na veškerou další (personální a jinou) inzerci, včetně reklamy.

Samozřejmostí je plná důvěrnost poskytovaných informací a podkladů, včasnost a správnost u/zveřejněného textu.

Již při zaslání jedné objednávky (na uveřejnění oznámení o konání valné hromady) na naší společnost (místo přímo na deník) ušetříte každoročně i několik tisíc Kč. Smyslem je, aby při aktivním využívání této služby našimi klienty jsme Vám procentní výši této slevy neustále zvyšovali (rádi bychom Vám ji v příštím roce zvýšili až na 10 % !) . V případě nutnosti opakované inzerce (např. při zvýšení základního kapitálu) může dosáhnout Vaše úspora až desítek tisíc Kč.

Pro plný komfort Vám v příloze nabízíme ke stažení již připravený formulář objednávky.

Objednávky a texty inzerátů zasílejte e-mailem na adresu: srutova@seccorporate.cz

Další informace získáte na telefonních číslech: 244 913 842 nebo 605 040 504 .