Zvýšení (snížení) základního kapitálu

SEC Corporate, a.s.:
  • vypracuje pro klienta specifikaci právních a organizačních kroků
  • připraví veškeré podklady k rozhodnutí valné hromady o zvýšení (snížení) základního kapitálu
  • zajistí vypracování posudku znalce v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem
  • připraví podklady pro podání návrhu a vlastní návrh na zápis do obchodního rejstříku
  • zpracuje návrh textu oznámení valné hromady s bodem zvýšení (snížení) základního kapitálu
  • poskytne poradenství při vlastní realizaci projektu
  • poskytne poradenství dalšího postupu.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.