Ostatní služby

SEC Corporate, a.s. Vám zajistí:
  • zrušení registrace (dříve veřejné obchodovatelnosti) akcií. Je možné skloubit s přeměnou zaknihovaných akcií na listinnou podobu
  • veřejné soutěže, výběrová řízení
  • zpracování či aktualizace prospektu nebo užšího prospektu
  • zrušení zaměstnaneckých akcií pro emitenty
  • plnění informačních povinností emitentů
  • komunikaci s CDCP, ČNB - sekcí reagulace a dohledu nad kapitálovým trhem a jinými institucemi
  • výkon akcionářských práv
  • obstarání a zprostředkování pojištění
  • ekonomicko právní poradenství v ostatních oblastech.
  • kompletní založení firem (a.s., a.s. aj.)

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.