Ovládací smlouva

Ovládající (řídící) osoba a ovládaná (řízená) osoba = tvoří vždy koncern (není-li prokázán opak)

Není-li ovládací smlouva uzavřena

Výhody uzavření ovládací smlouvy

Nevýhody uzavření ovládací smlouvy

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletní agendu spojenou uzavřením ovládací smlouvy, tj. zejména:

- seznámení představenstev s možnými teoretickými přístupy k ovládací smlouvě, s hlavními problémy, výhodami a nevýhodami zvolených řešení
- vypracování harmonogramu přípravy a uzavření ovládací smlouvy
- koordinaci prací dle harmonogramu
- přípravu věcné náplně ovládací smlouvy

  • systému řízení mezi ovládající a ovládanou osobou
  • postupu pro případ pochybností o udělených pokynech
  • postupu při poskytování informací
  • závazku odškodnění
  • závazku k uhrazení ztráty


- návrh textu zpráv představenstev, podklady pro jednání dozorčích rad
- návrhy na úpravu stanov ovládající i ovládané osoby (resp. konstrukce ovládající smlouvy v souladu se stanovami ovládající osoby)
- pomoc pří přípravě návrhu ceny, za kterou se budou odkupovat akcie stranou stojících akcionářů
- prozkoumání ovládací smlouvy dvěma nezávislými znalci.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.