Ovládající osoba

Ovládající osobou je vždy:

fakticky, pokud
  • je většinovým vlastníkem
  • disponuje většinou hlasovacích práv
  • je osobou jednající ve shodě s osobami, které mají většinu
  • může prosadit změnu většiny osob v představenstvu nebo dozorčí radě
  • má 40 % a neprokáže opak


právně
, pokud je uzavřena ovládací smlouva (lze i vůči osobě, kde nesplňuje podmínky fakticky).

 

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.