Ovládací smlouva

Není-li ovládací smlouva uzavřena:

  • ovládající osoba nesmí využít vlivu, pokud vznikne újma, je povinna do konce roku ji uhradit nebo uzavřít smlouvu se závazkem její úhrady a způsobu uhrady (složitost stanovení výše újmy)
  • vyšší odpovědnost obou představenstev
  • představenstvo ovládané osoby musí každoročně zpracovat písemnou zprávu o vztazích
  • každý akcionář má (každoročně) právo na přezkoumání zprávy o vztazích znalcem:
    • existuje-li výhrada auditora či dozorčí rady, nebyla-li uhrazena řádně újma (§ 66a/12 a 13 OZ)
    • vždy, má-li alespoň 3 % (resp. 5 %) podíl na základním kapitálu, při pochybnostech (§182/3 OZ)