Výhody uzavření ovládací smlouvy

  • synergické efekty (jednotné řízení, marketing ....)
  • právo zadávat pokyny nevýhodné pro ovládanou osobu (s důsledky pro ovládající osobu)
  • může přispět k dosažení více než 90 % potřebného k realizaci převzetí hlavním akcionářem. Doporučujeme až po využití ostatních možností, pokud se ovládající osoba blíží svým podílem k této hranici.
  • nižší náklady pro ovládající osobu (oproti realizaci převzetí hlavním akcionářem). Povinnost vyplatit tzv. odškodnění se vztahuje pouze na akcionáře, kteří o to písemně požádají ve stanovené lhůtě (minimálně) 3 měsíců.