Nevýhody uzavření ovládací smlouvy

  • povinnost ovládající osoby odkoupit akcie za přiměřenou cenu (za odškodnění)
  • ovládající osoba ručí za závazek z náhrady škody ovládané osoby
    (odpovědnost představenstva ovládané osoby se rozšiřuje o odpovědnost představenstva ovládající osoby)
  • povinnost ovládající osoby uhradit ztrátu u ovládané osoby, pokud ovládaná osoba:
    • skončí hospodaření ztrátou
    • nemá k úhradě rez. fond či jiné disponibilní zdroje.