Nabídky převzetí

Dobrovolná nabídka převzetí

(např. v souvislosti s realizací změny zaknihovaných akcií na listinnou podobu)

Realizace dobrovolné nabídky převzetí může (ale nemusí) být vhodným doplňkovým nástrojem k dosažení konečného cíle převzetí společnosti. Její vhodnost doporučujeme důsledně prokonzultovat. Nevhodná realizace může mít za následek neadekvátní finanční zátěž při nízkém efektu.

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletně dobrovolnou nabídku převzetí při důsledném respektování všech zákonných ustanovení, tj. zejména:

 • přípravu textu veřejného návrh smlouvy o koupi cenných papírů
 • zpracování textu zasedání představenstva navrhovatele,
 • zpracování textu zasedání představenstva a dozorčí rady cílové společnosti, včetně stanoviska k nabídce převzetí,
 • předložení návrhu postupu informování zástupce zaměstnanců o rozhodnutí o záměru učinit nabídku převzetí
 • zpracování textu oznámení nabídky převzetí dle zákona, případně průvodního dopisu akcionářům,
 • zajištění zveřejnění nabídky převzetí,
 • zajistí informační linka pro akcionáře,
 • zpracuje text písemné zprávy představenstvu a dozorčí radě a text oznámení výsledků nabídky převzetí.

U registrovaných cenných papírů navíc zajistí:

 • koncept opatření (dle § 183e obchodního zákoníku) k zabránění předčasného a nerovného šíření informací o záměru učinit nabídku převzetí
 • text dopisu na ČNB - sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem s oznámením záměru učinit nabídku převzetí a s informací o přijatých opatřeních
 • předložení nabídky převzetí a posudku znalce na ČNB - sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem k odsouhlasení.

Povinná nabídka převzetí

SEC Corporate, a.s. pro Vás zajistí kompletně povinnou nabídku převzetí při důsledném respektování všech zákonných ustanovení, tj. zejména:

 • přípravu textu oznámení na ČNB - sekci regulace a dohledu nad kapitálovým trhem a CDCP (při nabytí, zcizení nebo překročení podílu dle § 183d obchodního zákoníku)
 • přípravu textu veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů
 • zjištění váženého průměru z cen v CDCP
 • doložení přiměřenosti ceny posudkem znalce
 • zpracování textu zasedání představenstva (u akciové společnosti) navrhovatele
 • zpracování textu zasedání představenstva a dozorčí rady cílové společnosti, včetně stanoviska k nabídce převzetí,
 • předložení návrhu postupu informování zástupce zaměstnanců o rozhodnutí o vzniku povinnosti učinit nabídku převzetí
 • zpracování textu oznámení nabídky převzetí dle zákona, případně průvodního dopisu akcionářům,
 • zajištění zveřejnění nabídky převzetí,
 • zajistí informační linka pro akcionáře,
 • zpracuje text písemné zprávy představenstvu a dozorčí radě a text oznámení výsledků nabídky převzetí.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.