Tisk akcií

Objem akcií, jejichž vytištění zajišťovala společnost SEC Corporate, a.s. představuje ve jmenovité hodnotě více než 11,5 miliard Kč za období 18 měsíců

Výhody tisku prostřednictvím SEC Corporate, a.s.

Díky obrovskému objemu tisku akcií získávají naši klienti:

  • výhodnější cenu (kterou by jinak jako individuální klienti nemohli u tiskárny nikdy získat )
  • komfortní servis (konzultace a výběr probíhá u klienta, kde je mu předložen rozsáhlý vzorník a ukázky akcií a je podrobně seznámen s celou problematikou)
  • ideální poměr kvality a ceny (na základě dlouholetých zkušeností Vám dokážeme vzájemně zkombinovat použití optimální kombinace ochranných prvků, kdy lze dosáhnou výrazné úspory ceny tisku akcií, která však není na úkor kvality či stupně ochrany cenných papírů,
  • dodání (doprava) akcií zdarma (v rámci Středočeského kraje) do sídla (či na určené místo) klienta. Dopravu zajistíme po celé ČR, kdy je klientovi předem sdělena cena dopravy.
  • bezplatné poradenství:
  • nakládání s listinnými akciemi, při jejich úschově či uložení
  • při prověřování pravosti listinných akcií
  • při ztrátě či zničení listinných akcií (umořovací řízení)
  • při skartaci, výměně, razítkování či kolkování akcií.

Pozn: Při zajišťování přeměny zaknihovaných akcií na listinnou podobu je zajištění kompletního servisu spojeného s tiskem akcií samozřejmě bezplatné.


Důvody tisku akcií:

1. přeměna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné
2. změna formy listinných akcií (akcií na majitele na akcie na jméno a obráceně)
3. založení akciové společnosti
4. zvýšení základního kapitálu akciové společnosti
5. fúze společností.

SEC Corporate, a.s. Vám ve spolupráci s licencovanou tiskárnou cenných papírů připraví návrh listinné podoby akcií včetně stupně a způsobu použití ochranných prvků a po schválení klientem zajistí jejich vytištění.

Finanční náklad na tisk akcií lze značně snížit tiskem hromadných listin, kdy jedna hromadná listina nahrazuje např. 1000 kusů jednotlivých akcií.

Na základě projednání základní představy o podobě akcií s klientem Vám zpracujeme předběžnou kalkulaci na tisk akcií. Poté se zpracuje grafický návrh podoby akcie a přesná kalkulace tisku, po schválení se realizuje vlastní tisk akcií.

Tisk probíhá nejmodernějšími technologiemi zaručující nejvyšší garanci ochrany akcií.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.

 


Způsob tisku akcií z hlediska ceny a kvality