Způsoby tisku akcií

Možné způsoby tisku akcií (z hlediska ceny a kvality):

 • do předem připravených, vytištěných tzv. bianco rámečků.
  Výhodou je nízká cena, velký výběr rámečků a barev při zachování dostatečného množství ochranných prvků.
  Nevýhodou je možnost využívání obdobných rámečků ostatními emitenty.
 • individuální grafický návrh.
  Výhodou je jedinečnost podoby akcií. Emitent má garanci, že podoba jeho akcií je zcela originální.
  Nevýhodou je pouze nutnost úhrady zpracování individuálního grafického návrhu (cca od 15 tis. Kč).
 • kombinace obou forem, kdy se do bianko rámečku zakomponuje např. kresebný motiv, fotografie, fotografie transformovaná do kresby, apod. Individualizace akcií lze samozřejmě dosáhnout vhodnou volbou typu písma, kombinací ochranných prvků, barev, částečnou úpravou (např. okraje) rámečku, celkovou úpravou podoby akcie apod.