Kombinované rozdělení společnosti

Tzv. kombinované rozdělení spočívá v tom, že jmění zanikající akciové společnosti se rozděluje a přechází na alespoň jednu nově vznikající nástupnickou společnost (buď akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným) a současně na alespoň jednu již existující nástupnickou společnost (opět to může být jak akciová společnost, tak společnost s ručením omezeným). Zúčastněnými společnostmi jsou jak zanikající společnost, tak i existující nástupnická společnost, popř. společnosti.

Právní účinky nastanou zápisem rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem do obchodního rejstříku a jsou tyto:

  • zaniká zrušená společnost (tj. zanikající společnost)
  • vzniká alespoň jedná nová nástupnická společnost
  • jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, se rozděluje a přechází jak na nově vzniklou nástupnickou společnost, popř. společnosti, tak i na alespoň jednu existující nástupnickou společnost v poměru určeném v projektu rozdělení
  • společníci zanikající společnosti se stávají společníky té nástupnické, popř. těch nástupnických společností, které určí projekt rozdělení, popř. se mohou i stát společníky všech nástupnických společností, avšak s jinými podíly než jaký měli na zanikající společnosti
  • zástavní právo k akciím nebo zatímním listům zanikající společnosti přechází na akcie, zatímní listy nebo obchodní podíly, jež budou v důsledku rozdělení vyměněny za akcie či zatímní listy zanikající společnosti.

V případě zájmu Vás rádi nezávazně osobně navštívíme ve Vaší společnosti, poskytneme Vám podrobné informace, specifikaci cenové nabídky a návrh smlouvy a kontakt (reference) na naše klienty, aby jste se mohli přímo u nich přesvědčit o vysoké úrovni našich služeb a o plné spokojenosti našich klientů.

Navázáním spolupráce získávají naši klienti automatické právo na poskytovaní bezplatného telefonického poradenském servisu v ekonomicko právní oblasti i mimo zajišťovaný projekt.